telefon +420 724 307 413

email info@obecrozkos.cz

Facebook obce Rozkoš

znak Rozkoš
 • 1. Název

  • Obecní úřad Rozkoš

 • 2. Důvod a způsob založení 

  Obec Rozkoš byla založena byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 • 3. Organizační struktura

 • 4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

   • oficiální

    Obecní úřad

    Rozkoš 1
    671 53 Jevišovice

  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   • oficiální

    Obecní úřad

    Rozkoš 1
    671 53 Jevišovice

  • 4.3 Úřední hodiny

   • Úterý: 15:00 - 17:00 (Úřední hodiny)

   • Čtvrtek: 14:00 - 16:00 (Pokladní hodiny)

  • 4.4 Telefonní čísla

   • mobilní: 724307413 (starosta obce)

   • mobilní: 725372864 (účetní obce)

  • 4.5 Adresa internetových stránek

  • 4.6 Adresa podatelny

   • oficiální

    Obecní úřad

    Rozkoš 1
    671 53 Jevišovice

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  • 4.8 Datová schránka

   • j9cbuyx

 • 5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu: 18723741, kód banky: 0100

   KB Znojmo

 • 6. IČO

  • 00636975

 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • 8. Dokumenty

  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  • 8.2 Rozpočet

 • 9. Žádosti o informace

 • 10. Příjem podání a podnětů

  • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

  • 10.2. Opravné prostředky

  • 10.3. Formuláře

  • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

 • 11. Předpisy

  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

 • 13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzory licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  • 14.1. Rozsudky

  • 14.2. Výdaje na soudy

Užitečné odkazy

Rozhlas v mobilu 

Odkaz chytré blondýnky 

Pálení klestí 

Czech Point

Fire Brno 

IDS JMK 

Jihomoravský kraj